Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Ішемічна хвороба серця генетичний ДНК звіт

Пройдіть за посиланням обраного поліморфізму, щоб прочитати короткий опис як обраний поліморфізм впливає на Ішемічна хвороба серця і ознайомтеся зі списком існуючих досліджень.

Поліморфізми SNP, пов'язані з темою Ішемічна хвороба серця:

rs671 Мутація в гені мітохондріальної альдегіддегідрогенази (ALDH2) підвищує гостру чутливість до алкоголю, алкогольну залежність та сприйнятливість до похмілля.
rs3803
rs5443
rs20455
rs46522 Поліморфізм rs46522 гена убіквітін-кон'югуючого ферменту E2Z пов'язаний з аномальними метаболічними параметрами у пацієнтів з інфарктом міокарда.
rs383830 Специфічна для чоловіків асоціація алелю Т APC rs383830 з ризиком розвитку ішемічної хвороби серця.
rs501120
rs514659
rs556621 Варіант rs556621 на хромосомі 6p21.1 пов'язаний з атеросклеротичним інсультом великих артерій та ішемічним інсультом.
rs579459
rs599839 Поліморфізм rs599839 на хромосомі 1p13.3 пов'язаний з передчасною ішемічною хворобою серця.
rs646776 Новий локус коронарного атеросклерозу та асоціації з інфарктом міокарда на фоні коронарного атеросклерозу.
rs662799 Поліморфізм аполіпопротеїну А5 збільшує в 1.4 рази ризик раннього серцевого нападу.
rs675026
rs688034
rs703752
rs708272
rs879324 Генетичний фактор ризику ішемічного та геморагічного інсульту.
rs886126
rs964184 Бере участь у метаболізмі ліпідів та вітаміну Е. Генотип є помірним фактором ризику зниження рівня вітаміну Е. При даній поломці людям підходить низькожирова дієта. При дієті з низьким вмістом жирів (20% енергії надходить із жирів) у носіїв алелі ризику (алель G) спостерігалося більше зниження рівня холестерину ОХ та ЛПНЩ. Дані досліджень показали поліпшення ліпідного профілю при тривалому прийомі дієти з низьким вмістом жирів алелі ризику G.
rs974819
rs1024611 Підвищений ризик ішемії, спричиненої фізичним навантаженням. Також підвищена швидкість прогресування ВІЛ.
rs1063192
rs1165669
rs1231206
rs1263173
rs1333040
rs1333042 Інтронні поліморфізми в гені CDKN2B-AS1 тісно пов'язані з ризиком інфаркту міокарда та ішемічної хвороби серця.
rs1333048 Генетична варіація ANRIL тісно пов'язана з ризиком інфаркту міокарда та ішемічної хвороби серця.
rs1333049
rs1412444 Однонуклеотидний поліморфізм у гені LIPA (лізосомальна кисла ліпаза A) пов'язаний зі схильністю до передчасної ішемічної хвороби серця.
rs1676232 Поліморфізм гена-супресора пухлини LSAMP визначає значний гаплотип ризику розвитку ішемічної хвороби серця лівої головної артерії.
rs1746048
rs1799983 Зменшує активність гена NOS3 і може знижувати ефективність процесу метилювання. Також пов'язаний із підвищенням маркерів ризику серцево-судинних проблем, таких як рівень загального холестерину та ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ), а також з підвищеним ризиком високого кров'яного тиску, особливо у вагітних.
rs1800787
rs1842896
rs1994016
rs2107595 Варіант HDAC9 Rs2107595 змінює схильність до ішемічної хвороби серця та тяжкість коронарного атеросклерозу.
rs2123536
rs2238151
rs2259816
rs2306374
rs2331291
rs2346177
rs2383206
rs2383207
rs2472299
rs2505083 Збільшено ризик раптового інфаркту міокарда та ішемічної хвороби серця.
rs2515629
rs2713604
rs2811712
rs2857657
rs2895811 Поліморфізм гена HHIPL-1 (rs2895811) пов'язаний із серцево-судинними факторами ризику та кардіометаболічними параметрами у пацієнтів з інфарктом міокарда.
rs2943634
rs3127599
rs3135506 Варіант гена аполіпопротеїну А5 впливає на ліпіди, ліпопротеїни та пов'язаний з ішемічною хворобою серця.
rs3729639
rs3782218 Однонуклеотидний поліморфізм синтази оксиду азоту (NOS) пов'язаний з ішемічною хворобою серця.
rs3798220rs3798220, також відомий як I4399M або Ile4399Met, являє собою SNP в гені аполіпопротеїну (A) LPA , який, як повідомляється, пов'язаний з підвищеним рівнем ліпопротеїну в плазмі і підвищеним серцево-судинним ризиком, добре піддається лікуванню.
rs3869109
rs3918242
rs4404477
rs4665058 Приблизно в 4 рази підвищений ризик раптової серцевої смерті, ймовірно, від інфаркту міокарда.
rs4743150
rs4773144
rs4977574
rs6504218
rs6601299
rs6725887
rs6843082 Генетичний фактор ризику ішемічного та геморагічного інсульту.
rs6882776
rs6905288
rs6922269
rs7025486
rs7136259
rs7203193
rs7250581
rs7569328
rs7586970
rs7697839
rs7767084
rs7808424
rs8055236
rs8060686
rs9268402
rs9349379
rs9546711
rs9818870
rs9982601
rs10116277
rs10455872Алель rs10455872(G) гена LPA пов'язана з високими рівнями ліпопротеїну та підвищеним вмістом кальцію в аортальному клапані, з ураженням коронарних артерій та ішемічною хворобою серця.
rs10755578
rs10757274 Генетичний варіант хромосоми 9p21 – найсильніший генетичний предиктор раннього інфаркту міокарда (серцевого нападу), виявлений досі. SNP у цій галузі також пов'язані з підвищеним ризиком інсульту, аневризми черевної аорти (ААА) та внутрішньочерепної аневризми.
rs10757278
rs10933436
rs10953541
rs11066015
rs11066280
rs11206510
rs11556924
rs11650066
rs11669133
rs11671653
rs11752643
rs11984041 Варіант HDAC9 пов'язаний з ішемічним інсультом великих судин, сприяє розвитку атеросклерозу сонних артерій.
rs12190287
rs12200560
rs12413409
rs12425791 Поліморфізм промотору NINJ2 викликає зв'язок з ішемічним інсультом.
rs12526453
rs12740374
rs12936587
rs13407662
rs16851055
rs17114036
rs17114046
rs17228212
rs17465637 SNP гена MIA3, пов'язаний з підвищеним ризиком інфаркту міокарда з відношенням шансів 1.17 (ДІ: 1,04-1,32) та 1.37 (ДІ: 1,08-1,74) для носіїв.
rs17672135
rs28936670
rs72554028
en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка

-