Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Мітохондріальна функція генетичний ДНК звіт

Пройдіть за посиланням обраного поліморфізму, щоб прочитати короткий опис як обраний поліморфізм впливає на Мітохондріальна функція і ознайомтеся зі списком існуючих досліджень.

Поліморфізми SNP, пов'язані з темою Мітохондріальна функція:

rs671 Мутація в гені мітохондріальної альдегіддегідрогенази (ALDH2) підвищує гостру чутливість до алкоголю, алкогольну залежність та сприйнятливість до похмілля.
rs4850
rs4880 Поліморфізм антиоксидантних ферментів, як фактор ризику ускладнень, призводить до посилення окислювального стресу. Впливає на рівень селену у сироватці крові.
rs7946 Генетичні поліморфізми в метаболізмі метильних груп. Метилювання ДНК у периферичній крові. Впливають на потребу людини у холіні (вітамін B4).
rs25683
rs162036 Порушення внутрішньоклітинного метаболізму кобаламіну. Позитивно впливає на ефективність терапії фолієвою кислотою у пацієнтів із гіпергомоцистеїнемією.
rs536662
rs667226
rs926938
rs968529
rs999571
rs1024611 Підвищений ризик ішемії, спричиненої фізичним навантаженням. Також підвищена швидкість прогресування ВІЛ.
rs1051266 Білок, що кодується геном, транспортує фолієву кислоту в клітину і, таким чином, відіграє роль у внутрішньоклітинному регулюванні концентрації фолату. При цьому генотипі гірше засвоювання фолатів. Вище потреба у фолієвій кислоті. Вживання алкоголю критичніше щодо ризику дефіциту за вітаміном В9.
rs1076991
rs1104739
rs1244414
rs1532268
rs1800779 Поліморфізм гена пов'язаний з маркерами ризику серцево-судинних захворювань, порушенням процесу метилювання.
rs1801394Поліморфізм може призводити до підвищення рівня гомоцистеїну незалежно від рівнів вмісту фолієвої кислоти, вітамінів B12 або B6. Є фактором ризику дефектів нервової трубки та синдрому Дауна в умовах вищого рівня гомоцистеїну.
rs1985908
rs2073643 Поломка, що збільшує ризик виникнення астми.
rs2236225 Можливий підвищений ризик уроджених дефектів плода. У 1.5 рази вищий ризик для матерів європеоїдної раси народити дітей із ДНТ (дефектом нервової трубки). Зв'язок у дітей з даною мутацією з підвищеним ризиком вад серця, більшою мірою, якщо їх мати не отримувала достатньої кількості фолієвої кислоти під час вагітності. Ризик знижується при достатньому рівні фолієвої кислоти в організмі та вітаміну В6.
rs2238151
rs2297518 Генетичний поліморфізм в гені синтази оксиду азоту, пов'язаний з окислювальним стресом.
rs2307440
rs2307441
rs2307449 Мутація мітохондріальної ДНК-полімерази пов'язана з репродуктивним старінням, ранньою менопаузою.
rs2778475
rs3087374
rs3783637
rs3786625
rs3790694
rs4244593
rs4869089
rs7254913
rs7703033 Викликає зменшення концентрації вітаміну B6, вітаміну B12, фолієвої кислоти та збільшення гомоцистеїну в крові.
rs10064631 Дефіцит метіонінсинтази, що порушує метаболізм фолієвої кислоти B9 і кобаламіну B12.
rs11203289
rs11214077 Мутація SDHD, гена мітохондріального комплексу II збільшує ймовірність хвороби параганглиома.
rs11585941
rs11754661 Генетична зміна шляху фолатів, що впливає на вміст метилювання геному.
rs12770829
rs12873870
rs12985380
rs16941667 Генетична мінливість альдегіддегідрогенази пов'язана з підвищеним ризиком раку шлунка.
rs16941669
rs17349743 Ген відповідає за аномалії фолатного шляху, збільшує ймовірність появи хвороби Альцгеймера в пізньому віці.
rs17602729 Поліморфізм гена AMPD1, пов'язаний зі швидкістю, витривалістю та силою.
rs33927012 Мутація SDHD, гена мітохондріального комплексу II збільшує ймовірність хвороби параганглиома.
rs34095989
rs34677591 Мутація SDHD, гена мітохондріального комплексу II збільшує ймовірність хвороби параганглиома.
rs35859650 Дефіцит міоаденілатдезамінази пов'язаний з міопатією, з прогресуючою м'язовою слабкістю та атрофією.
en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка

-