Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs6296

RS6296

Норма аллель: CC

Поліморфізм rs6296 пов'язаний із такими розділами:

Набір транспортера серотоніну

У людей ген SLC6A4 кодує білок, який називають як натрій-залежним транспортером серотоніну, так і...

ОКР обсесивно-компульсивний розлад генетичний

Обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) — це стан психічного здоров’я, що характеризується ознаками,...

СДУГ - це генетично

СДУГ, поведінковий розлад, який зазвичай починається в дитинстві, характеризується короткочасною...


Дослідження та публікації:

  15206000   Дослідження дисбалансу передачі у дітей та підлітків з обсесивно-компульсивними розладами, що стосуються поліморфізму генів серотонінергічного шляху.

  16380908   Переважна передача батьківських алелів генів ризику при синдромі дефіциту уваги/гіперактивності

  17948897   Асоціація поліморфізму рецепторів 5-HT1B із залежністю гучності слухових викликаних потенціалів у вибірці здорових добровольців у громаді.

  18698231   Поліморфізми, що впливають на транскрипцію генів і процесинг мРНК у фармакогенетичних генах-кандидатах: виявлення через дисбаланс алельної експресії в тканинах-мішенях людини.

  19350534   Функціональні поліморфізми в гені рецептора серотоніну 1B (HTR1B) передбачають гнів і ворожість серед молодих чоловіків.

  19379518   Розробка панелі відбитків пальців з використанням медичних поліморфізмів.

  19721846   Гени-кандидати, залучені до нервової пластичності та ризику синдрому дефіциту уваги та гіперактивності: мета-аналіз 8 поширених варіантів.

  20201854   Пошук генетичних маркерів і функціональних варіантів, які беруть участь у розвитку опіатної та кокаїнової залежності та лікування

  20388441   [Дослідження асоціації HTR1A і HTR1B з підлітковим ідіопатичним сколіозом].

  20565774   Популяційні частоти алелів поліморфізмів, пов’язаних із захворюваннями, у дослідницькому проекті персоналізованої медицини.

  20638825   Гени рецепторів HTR1A та HTR1B впливають на обробку інформації, пов’язаної зі стресом.

  20732623   Виміряна взаємодія генів із середовищем щодо синдрому дефіциту уваги/гіперактивності.

  20732627   Випадок-контроль загальногеномне дослідження асоціації синдрому дефіциту уваги/гіперактивності.

  21711518   Ризик і захисні генетичні варіанти суїцидальної поведінки: асоціація з SLC1A2, SLC1A3, 5-HTR1B

  21937687   Вплив та взаємодія генетичних поліморфізмів у системі серотоніну та життєвого стресу на реакцію на антидепресанти.

  22005095   Аналіз гаплотипу узгоджується з роллю функціональних варіантів HTR1B в алкогольній залежності.

  22024213   Нова взаємодія генів і середовища, залучена до ендометріозу.

  22106445   HTR1B, ADIPOR1, PPARGC1A та CYP19A1 та ожиріння у когорти кавказців та афроамериканців: оцінка взаємодії генів із середовищем та генів-кандидатів.

  22735397   Поліморфізм генів серотонінової системи пов’язаний з імпульсивністю залежно від контексту.

  22841130   Спільний і унікальний генетичний внесок у розлади дефіциту уваги/гіперактивності та розлади вживання психоактивних речовин: пілотне дослідження шести генів-кандидатів.

  22933845   Поліморфізм генів транспортера та рецептора серотоніну: схильність до зловживання психоактивними речовинами.

  22945537   Генотип серотонінового рецептора 1B і ворожість, гнів і агресивна поведінка протягом життя: дослідження Young Finns.

  22957248   Генетика скроневої епілепсії: огляд.

  23375453   Генетична асоціація поліморфізму генів 5-HT1A і 5-HT1B з мігренню в турецькій популяції.

  23808549   Асоціації генів-кандидатів із замкнутою поведінкою.

  24596569   Взаємодія генів і середовища та проміжні фенотипи: рання травма та депресія.

  24881125   Від фармакогенетики до фармакогеноміки: шлях до персоналізації лікування антидепресантами.

  25652393   Взаємодія між статусом генотипу 5-HTTLPR і 5-HT1B посилює зв’язування церебрального рецептора 5-HT1A.

  25658328   Поліморфізм гена рецептора серотоніну 2а (HTR2A) як можливий фактор схильності до агресивних ознак.

  26123080   Асоціація між поліморфізмом C861G (rs6296) у гені рецептора серотоніну 1B та синдромом Туретта у китайців хань.

  26227246   Локуси сприйнятливості до героїнової та кокаїнової залежності в серотонінергічних та адренергічних шляхах у популяціях різного походження.

  26428549   Варіації в генах нейротрансмісії серотоніну впливають на нервову активацію під час гальмування відповіді у підлітків і молодих людей із СДУГ та здорових осіб із контролю.

  26505676   Зв'язок між генетичними варіантами серотонінергічних і глутаматергічних шляхів і концентрацією нейрометаболітів передньої поясної кори у педіатричних пацієнтів з обсесивно-компульсивним розладом.

  27230021   Перевірка посередницької ролі ендофенотипів з використанням молекулярно-генетичних даних у подвійному дослідженні ознак СДУГ.

  27445670   Варіанти гена 5-HT2A пом'якшують зв'язок між посттравматичним стресовим розладом та зниженням мережного підключення в режимі за замовчуванням.

  27529241   Ризик вроджених вад серця після пренатального впливу інгібіторів зворотного захоплення серотоніну: фармакогенетика – ключ до успіху?

  27721799   Дослідження генетичної асоціації суїцидальної поведінки: огляд останніх 10 років, прогресу, обмежень і майбутніх напрямків.

  28007644   Асоціація між алелями HTR1B та суїцидальними думками у людей з великим депресивним розладом.

  28282362   Взаємодії між генами регулюють ендогенну модуляцію болю у пацієнтів з фіброміалгією та антагоністичні ефекти здорових осіб контрольної групи між генами, пов’язаними з опіоїдами та серотоніном.

  28512748   Генетичний вплив на розміри симптомів СДУГ: дослідження апріорних кандидатів, тести на основі генів, варіації в масштабах генома та спадковість SNP.

  28639488   Пренатальний вплив інгібіторів зворотного захоплення серотоніну та вроджених аномалій серця: пошукове фармакогенетичне дослідження.

  28923721   Докази статевого диморфізму гена HTR1B щодо основних супутніх захворювань СДУГ у дорослих.

  29275155   Метилювання ДНК HTR1A/1B може передбачити реакцію на лікування есциталопрамом у пацієнтів з китайською мовою хань, що страждають депресією.

  29709878   Генетичний поліморфізм 5НТ-рецепторів не пов'язаний з депресією при скроневій епілепсії, спричиненої склерозом гіпокампу.

  30074224   Асоціація рецепторів серотоніну з синдромом дефіциту уваги і гіперактивності: систематичний огляд і мета-аналіз.

  30700110   Генетичні варіанти та реакція кортизолу у дітей: дослідницьке дослідження.

  31510870   Немає жодного зв'язку між rs6296 та алкоголізмом: метааналіз.

  32576619   Вплив варіації гена TPH2 і дитячої травми на клінічний і ланцюговий фенотип функціональних рухових розладів.

  33096746   Генетичний ландшафт поширених епілепсій: просування до точності лікування.

  33244961   Роль генетичних факторів у розвитку суїцидальної поведінки в осіб із залежністю від синтетичних катинонів.

  34575611   Зв'язок післяопераційного болю та ПОТР після малоінвазивної хірургії з концентрацією серотоніну та поліморфізмом генів рецепторів.

  35140610   Генетичні фактори, пов’язані з пізньою дискінезією: від доклінічних моделей до клінічних досліджень.

  35438303   Локус кількісної ознаки метилювання та експресії rs6296 у гені HTR1B пов’язаний зі схильністю до розладу вживання опіоїдів.

  35776190   Виправлення до: локус кількісної ознаки метилювання та експресії rs6296 у гені HTR1B пов’язаний зі схильністю до розладу вживання опіоїдів.

  35893072   Чи пов’язані поліморфізми болю з ризиком і фенотипом болю після COVID-19 у раніше госпіталізованих осіб, які пережили COVID-19?

дефіцит CYP21

Нездатність синтезувати кортизол, відома як вроджена гіперплазія надниркових залоз (ВНА), є...

Гени транспортера дофаміну

Мембранний білок, який називається транспортером дофаміну (DAT), також відомий як натрій-залежний...

ДНК мітохондрій

Мітохондрії містять кільцеві хромосоми, відомі як мітохондріальна ДНК, і є органелами,...

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка