Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs5918

RS5918

Норма аллель: TT

Алель A2 системи алоантигенів, специфічних для тромбоцитів, кодується rs5918(С) пов'язана зі збільшенням ризику інфаркту міокарда, серцевих захворювань і стійкості до властивостей аспірину, що розріджують кров.

Поліморфізм rs5918 пов'язаний із такими розділами:

Генетичний інфаркт

Генетична схильність, яку також називають сімейною схильністю, є вирішальним фактором ризику...

Фактор 5 порушення згортання крові

Тромбофілія, підвищена схильність до утворення аномальних тромбів, які можуть закупорювати...


Дослідження та публікації:

  2565345   Тромбоцитарні алоантигени людини, PlA1 і PlA2, асоціюються з поліморфізмом амінокислот лейцин33/пролін33 у мембранному глікопротеїні IIIa, і їх можна розрізнити за допомогою типування ДНК.

  7570918   Частоти генів п'яти основних антигенів тромбоцитів людини у афроамериканців, білих та корейських популяцій.

  8598867   Поліморфізм глікопротеїнового рецептора тромбоцитів як спадковий фактор ризику коронарного тромбозу.

  8667943   Підказки до смерті олімпійського чемпіона.

  8838346   Моноклональне антитіло (SZ21), специфічне для тромбоцитів GPIIIa, відрізняє P1A1 від P1A2.

  9700201   Мультиплексний аналіз генів-кандидатів на основі масиву виявляє два незалежні та додаткові генетичні фактори ризику інфаркту міокарда у населення Фінляндії.

  10583927   Вища поширеність поліморфізму GPIIIa PlA2 у братів і сестер пацієнтів із передчасною ішемічною хворобою серця.

  11723016   Поліморфізм бета(3) інтегринів Pl(A2) пов’язаний із посиленим утворенням тромбіну та ослабленням антитромботичної дії аспірину в місці мікросудинного ураження.

  17107626   Порівняння PrASE та піросеквенування для генотипування SNP.

  17264806   Поліморфізм Integrin beta3 Leu33Pro та ризик перелому стегна: 25-річне спостереження за 9233 дорослими із загальної популяції.

  17827388   Генетичні варіації 1253 генів імунітету та запалення та ризик неходжкінської лімфоми.

  17999363   Феноміка зменшення багатофакторної розмірності: новий метод фіксації генетичної гетерогенності з використанням фенотипових змінних.

  18035074   Асоціація поліморфізму генів тромбоцитів і системи гемостазу з гострим інфарктом міокарда.

  18045240   Імунологічний та структурний аналіз восьми нових пептидів бета3 інтегрину з делецією домену, призначених для виявлення антитіл HPA-1.

  18513389   Нове застосування інтелектуальних агентів при спорадичному бічному аміотрофічному склерозі визначає неочікуване специфічне генетичне походження

  18936436   Поширеність у Сполучених Штатах обраних варіантів генів-кандидатів: Третє національне дослідження здоров’я та харчування, 1991-1994 рр.

  19131662   Мета-аналіз поліморфізму гена-кандидата та ішемічного інсульту в 6 досліджуваних популяціях: асоціація лімфотоксину-альфа у пацієнтів без гіпертензії.

  19263529   Генетичні фактори ризику рецидивуючої венозної тромбоемболії: мультилокусний, популяційний, проспективний підхід.

  19330901   Асоціація 77 поліморфізмів у 52 генах-кандидатах із прогресуванням артеріального тиску та випадковою гіпертензією: дослідження здоров’я жіночого геному.

  19559392   Дослідження асоціації генів-кандидатів 77 поліморфізмів при мігрені.

  19588468   Асоціація та ген-генна взаємодія SLC6A4 та ITGB3 при аутизмі.

  19786296   Алель тромбоцитарного глікопротеїну GP VI 13254C є незалежним фактором ризику передчасного інфаркту міокарда.

  19876733   Поліморфізм Leu33Pro в гені ITGB3 не змінює ризики раку грудей або яєчників, пов’язані з BRCA1/2: результати багатоцентрового дослідження серед 15 542 носіїв мутації BRCA1 і BRCA2.

  20031584   Генетика атеротромботичного та лакунарного інсульту.

  20406466   Генетичні варіанти, пов’язані з ліпідами крові натщесерце в популяції США: Третє національне дослідження здоров’я та харчування

  20472470   Вплив поліморфізмів rs5275 і rs20417 і GPIIIa rs5918 COX-2 на 90-денний функціональний результат ішемічного інсульту: нове відкриття.

  20610812   Генетика нормальної реактивності тромбоцитів.

  20938371   Шлях агрегації тромбоцитів.

  21054877   Варіанти генів запалення та сприйнятливість до альбумінурії в популяції США: аналіз у Третьому національному дослідженні здоров’я та харчування (NHANES III), 1991-1994.

  21102624   Сімейне дослідження асоціації ITGB3 у розладі спектру аутизму та його ендофенотипах.

  21353223   Асоціація поліморфізму тромбоцитів GPIIb/IIIa з морфологією атеросклеротичної бляшки: дослідження ризику атеросклерозу в громадах (ARIC).

  21658613   Генетика хазяїна при фолікулярній лімфомі.

  21659962   Реплікація генетичних асоціацій у шляхах запалення, комплементу та коагуляції з внутрішньошлуночковим крововиливом у недоношених новонароджених з малою масою тіла

  21894447   Чи довголітні генетично схильні до меншого ризику захворювання?

  21919968   Перевірка генетичних варіантів, пов’язаних із раннім гострим відторгненням при трансплантації алотрансплантата нирки.

  21921273   Серцево-судинна фармакогеноміка.

  21955043   Перевірка однонуклеотидних поліморфізмів, пов’язаних із гострим відторгненням у реципієнтів трансплантованої нирки, з використанням великої багатоцентрової когорти.

  22015659   Середній об’єм тромбоцитів і алелі інтегрину корелюють з рівнями інтегринів α(IIb)β(3) і α(2)β(1) у пацієнтів із гострим коронарним синдромом і здорових суб’єктів.

  22017886   Оцінка ризику аутизму у братів і сестер уражених дітей за допомогою генетичних оцінок за статтю.

  22133274   Поліморфізм PAI-1 і тромбоцитарного GP Ia може бути пов’язаний з порушенням функції нирок і тромбоцитопенією при інфекції Puumala hantavirus.

  22270286   Передімплантаційна генетична діагностика неонатальної алоімунної тромбоцитопенії у плода, спричиненої материнськими антитілами до тромбоцитарного антигену.

  22551325   Немає асоціації дев'ятнадцяти варіантів гена ЦОГ-2 з доклінічними маркерами атеросклерозу Дослідження серцево-судинного ризику у молодих фінів.

  23451109   Генетична варіація ITGB3 пов'язана з астмою у китайських дітей хань.

  23533563   Нові фактори ризику передчасного оклюзійного захворювання периферичних артерій у пацієнтів без діабету: дослідження типу «випадок-контроль».

  23628433   Аналіз генетичної асоціації та взаємодії між генами свідчить про ймовірну причетність ITGB3 і TPH2 до розладу спектру аутизму (РАС) в індійському населенні.

  23810503   Порівняння аналізу плавлення з високою роздільною здатністю, аналізу розрізнення алелів TaqMan і секвенування Сенгера для генотипування ефективності клопідогрелю в рутинній молекулярній діагностиці.

  24944790   Скринінг 392 поліморфізмів у 141 фармакогені.

  25025995   Генетичний ризик рестенозів після черезшкірних коронарних втручань в епоху стентів з лікарським покриттям.

  25280596   Роль варіантів гена інтегрину β3 у розладах аутистичного спектру – діагностика та симптоматика.

  25360888   Генетичні детермінанти реактивності тромбоцитів на аспірин: акцент на вплив PEAR1.

  25361584   Підгрупи з високим ризиком ішемічної хвороби серця: ідентифікація та перевірка у 67 000 осіб із загальної популяції.

  25741868   Стандарти та рекомендації щодо інтерпретації варіантів послідовності: спільна консенсусна рекомендація Американського коледжу медичної генетики та геноміки та Асоціації молекулярної патології.

  25897256   Персоналізована антитромбоцитарна та антикоагулянтна терапія: застосування та значення фармакогеноміки.

  26261166   Попереднє дослідження успадкованих факторів ризику тромбофілії в різних клінічних проявах венозної тромбоемболії в центральному Ірані.

  26322220   Комплексний метааналіз загальних генетичних варіантів за умов аутистичного спектра.

  26440977   Генетичні варіанти інтегрину бета-3 і ризик венозної тромбоемболії у пацієнтів з колоректальним раком.

  26587841   Кандидат-генний аналіз смертності у хворих на діалізі.

  26592644   Виявлення мутацій геному людини, пов’язаних з ускладненнями вагітності, за допомогою 3-D мікроматриці на основі макропористих полімерних монолітів

  26689941   Генетичні варіанти, пов’язані зі сприйнятливістю та виживаністю колоректальних метастазів у мозок.

  27589735   Геномна модель для прогнозування важкої біопротезної кальцифікації мітрального клапана.

  27616475   Генні варіанти як фактори ризику гастрошизису.

  27965976   Ідентифікація однонуклеотидних поліморфізмів ITGA2B і ITGB3 та їх вплив на функцію тромбоцитів.

  28086795   Атеросклеротичні та тромботичні генетичні та екологічні детермінанти у єгипетських пацієнтів з ішемічною хворобою серця: пілотне дослідження.

  28190175   Відсутність зв’язку між поліморфізмом гена інтегрину αvβ3 та геморагічної лихоманкою з нирковим синдромом у китайців хань з Хубея, Китай

  28905013   Поширений поліморфізм rs5918 (PlA1/A2) у гені ITGB3 та ризик ішемічної хвороби серця.

  29038237   Варіант інтегрину β3 Pro33 із посиленням функції змінює систему серотоніну в мозку миші.

  29461866   Прогностичне значення комбінацій генетичних поліморфізмів у генах ITGB3, ITGA2 та CYP2C19*2 у прогнозуванні серцево-судинних наслідків після коронарного шунтування.

  30081812   [Можливі генетичні предиктори серцево-судинних ускладнень після аортокоронарного шунтування].

  30143348   Інфаркт міокарда до та після 45 років: можлива роль поліморфізму рецепторів тромбоцитів.

  30384452   Дослідження асоціації антигену 1 тромбоцитів людини rs5918 і ланцюга фібриногену rs1800790 β як критичних гравців із періодичною втратою вагітності.

  30830114   Роль поліморфізму та генів у патогенезі інсульту населення Ерзя Республіки Мордовія.

  31095065   ОКЛЮЗІЯ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ВЕНИ СІТКІВКИ В ІНШИХ ЗДОРОВИХ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ: асоціація з мультигенетичними варіантами тромбофілії.

  31364314   Генетика повторної втрати вагітності серед населення Ірану.

  31615384   Поліморфізм гемостатичного гена при гострому коронарному синдромі з необструктивним коронарним атеросклерозом.

  34104098   Варіант посилення функції β3-інтегрину Leu33Pro не модулює активність запалення в макрофагах людського походження при діабеті.

  34356593   Поліморфізм PlA2 тромбоцитарного глікопротеїну IIb/IIIa та C677T поліморфізм метилентетрагідрофолатредуктази (MTHFR), але не поліморфізм фактора V Лейдена та протромбіну G20210A, пов’язані з більш важкими формами хвороби Легга-Кальве-Пертеса.

  35002407   Зв'язок між двома генетичними поліморфізмами в ITGB3 і підвищенням ризику венозної тромбоемболії у хворих на рак у Східній провінції Саудівської Аравії.

  35629166   Асоціація генетичних поліморфізмів з ускладненнями імплантованих пристроїв LVAD у пацієнтів із застійною серцевою недостатністю: казахстанське дослідження.

CGRP мігрень

Мігрень вражає значну частину дорослого населення в більшості країн, з більшою захворюваністю серед...

Гени пам'яті

Незважаючи на те, що його часто забувають, мозок має вражаючу здатність обмежувати створення та...

Генетика і високий кров'яний тиск

Аномально високий тиск крові в артеріях, які транспортують кров від серця до решти тіла, відомий як...

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка