Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs7794745

Норма аллель: AA

Пов'язаний з підвищеним ризиком аутизму на підставі дослідження 148 хворих дітей із сімей, де є ще двоє дітей з аутизмом. Викликає зміни лобно-потиличної схеми та структури мозочка, асоційовані з аутизмом.

Поліморфізм rs7794745 пов'язаний із такими розділами:

Аутизм


Дослідження та публікації:

  18179894   Поширений генетичний варіант члена суперродини нейрексинів CNTNAP2 підвищує сімейний ризик аутизму.

  19456320   Загальногеномне дослідження аутизму виявило загальний новий локус ризику в 5p14.1.

  20176116   Нормальна варіація лобно-потиличної системи та структури мозочка з поліморфізмом CNTNAP2, пов’язаним з аутизмом.

  20414140   Аналіз асоціації поліморфізмів CNTNAP2 з аутизмом у китайській популяції Хань.

  20446882   Чи відрізняють гени-кандидати пацієнтів із розладом спектру аутизму від пацієнтів із синдромом дефіциту уваги/гіперактивності та чи є вплив розладів, які протягом життя зловживали психоактивними речовинами?

  20838614   Риси, що сприяють аутичному спектру.

  21193173   Поширений генетичний варіант члена надродини нейрексинів CNTNAP2 пов’язаний із підвищеним ризиком селективного мутизму та рис, пов’язаних із соціальною тривожністю.

  21310003   Варіанти CNTNAP2 впливають на ранній розвиток мови в загальній популяції.

  21987501   Генетична варіація CNTNAP2 змінює функцію мозку під час лінгвістичної обробки у здорових людей.

  22017886   Оцінка ризику аутизму у братів і сестер уражених дітей за допомогою генетичних оцінок за статтю.

  22105624   Генетика синдрому дефіциту уваги/гіперактивності у дорослих, огляд.

  22365836   Що CNTNAP2 розкриває про розлад спектру аутизму?

  22843504   Окремі поширені варіанти слабо впливають на ризик розладів аутистичного спектру.

  23277129   Аналіз двох пов’язаних з мовою генів при аутизмі: дослідження зв’язку FOXP2 і CNTNAP2 за методом контролю.

  23715297   Структура гаплотипу дозволяє визначити пріоритетність загальних маркерів і генів-кандидатів у розладах аутистичного спектру.

  24147096   Визначення внеску CNTNAP2 у сприйнятливість до аутизму.

  26322220   Недоступний через помилку сервера

  26559825   Ген CNTNAP2 у високофункціональному аутизмі: відсутність асоціації відповідно до підходів до сім’ї та мета-аналізу.

  28284582   Асоціація поліморфізму гена CNTNAP2 rs7794745 та аутизму в популяції Ірану.

  28498932   Від CNTNAP2 до ранньої експресивної мови в дитинстві: посередницька роль швидкої слухової обробки.

  28738218   Поширена варіація гена ризику аутизму CNTNAP2, структурна зв’язність мозку та мультисенсорна інтеграція мовлення.

  30586385   Комплексний аналіз перехресних розладів CNTNAP2 свідчить про те, що навряд чи він є основним геном ризику психічних розладів.

  33901431   Поширені варіанти асоційованого з аутизмом гена CNTNAP2 сприяють модуляторному ефекту соціальної функції, опосередкованої скроневою корою.

  33950402   Поліморфізм гена CNTNAP2 при розладі спектру аутизму та мовних порушеннях у бангладешських дітей: дослідження випадок-контроль у поєднанні з мета-аналізом.

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка