Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs6046

RS6046

Норма аллель: GG

Поліморфізм rs6046 пов'язаний із такими розділами:

Мутація протромбіну G20210A

Мутація протромбіну G20210A, також відома як мутація фактора II, є спадковою ознакою, яка підвищує...


Дослідження та публікації:

  10984565   Поліморфізм гена фактора VII та ризик розвитку інфаркту міокарда у хворих на ІХС.

  12181036   Дефіцит фактора VII.

  16846490   Синдром Лем'єра та генетичні поліморфізми: опис випадку

  17048007   Асоціація дози варфарину з генами, залученими до його дії та метаболізму.

  17903294   Аналіз загальногеномних асоціацій і зв’язків гемостатичних факторів і гематологічних фенотипів у Фремінгемському дослідженні серця.

  18403734   Поліморфізм тромбоцитарного глікопротеїну 1balpha і фактора VII і ризик ішемічного інсульту: мета-аналіз.

  18513389   Нове застосування інтелектуальних агентів при спорадичному бічному аміотрофічному склерозі визначає неочікуване специфічне генетичне походження

  19131662   Мета-аналіз поліморфізму гена-кандидата та ішемічного інсульту в 6 досліджуваних популяціях: асоціація лімфотоксину-альфа у пацієнтів без гіпертензії.

  19263529   Генетичні фактори ризику рецидивуючої венозної тромбоемболії: мультилокусний, популяційний, проспективний підхід.

  19330901   Асоціація 77 поліморфізмів у 52 генах-кандидатах із прогресуванням артеріального тиску та випадковою гіпертензією: дослідження здоров’я жіночого геному.

  19336475   Інтегровані асоціації генотипів із кількома біомаркерами крові, пов’язаними з ризиком ішемічної хвороби серця

  19404551   Асоціація генетичних варіантів з інфарктом міокарда у японців з хронічною хворобою нирок.

  19415820   Вплив дев’яти поширених поліморфізмів у генах факторів згортання (F2, F5, F7, F12 і F13) на ефективність статинів: дослідження GenHAT.

  19474294   Потенційні етіологічні та функціональні наслідки загальногеномних асоціаційних локусів для захворювань і ознак людини.

  19559392   Дослідження асоціації генів-кандидатів 77 поліморфізмів при мігрені.

  20031567   Оцінка генів-кандидатів запалення та тромбозу у зв’язку з ризиком венозної тромбоемболії: дослідження здоров’я жіночого геному

  20417488   Асоціація поліморфізму генів запалення та шляху згортання плода із затримкою нейророзвитку у віці 2 років

  20452482   Ідентифікація однонуклеотидних поліморфізмів плода та матері в генах-кандидатах, які сприяють спонтанним передчасним пологам з непошкодженими оболонками

  20735728   Вплив гаплотипу та генотипу гена F7 на циркулюючий фактор VII, маркери активації коагуляції та випадки ішемічної хвороби серця у чоловіків Великобританії.

  21114618   Асоціація генів, пов’язаних із згортанням крові та запаленням, і рівнів фактора VIIc з інсультом: дослідження здоров’я серцево-судинної системи.

  21291465   Асоціація генетичних поліморфізмів з церебральним паралічем: мета-аналіз.

  21676895   Геноцентричне асоційоване сканування рівнів фактора коагуляції VII у європейців та афроамериканців: Консорціум Candidate Gene Association Resource (CARe).

  21838885   Зв’язок між поліморфізмом гена VII фактора коагуляції та ризиком ішемічної хвороби серця в різних етнічних груп: мета-аналіз

  21881118   Генетичні варіанти та схильність до неврологічних ускладнень після інфікування вірусом Західного Нілу.

  23016735   Індивідуальний підхід до лікування непрямими антикоагулянтами з урахуванням особливостей пацієнта. Росія: які перспективи?

  23820649   Там, де генотип не передбачає фенотипу: до розуміння молекулярної основи зниженої пенетрантності при спадкових захворюваннях людини.

  25741868   Стандарти та рекомендації щодо інтерпретації варіантів послідовності: спільна консенсусна рекомендація Американського коледжу медичної генетики та геноміки та Асоціації молекулярної патології.

  25813534   Асоціація генетичних варіантів з гіпертензією в поздовжньому популяційному генетичному епідеміологічному дослідженні.

  25813695   Асоціація генетичних варіантів з дисліпідемією та хронічною хворобою нирок у поздовжньому популяційному генетичному епідеміологічному дослідженні.

  25951190   Мережі в генетиці ішемічної хвороби серця як крок до системної епідеміології.

  26105150   Рідкісні та низькочастотні варіанти та їх зв’язок із плазмовими рівнями фібриногену, FVII, FVIII та vWF.

  26791477   Вплив генів, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями, на реакцію артеріального тиску на лікування серед афроамериканців, які раніше не лікували гіпертонічну хворобу, у дослідженні GenHAT.

  27589735   Геномна модель для прогнозування важкої біопротезної кальцифікації мітрального клапана.

  28049362   Модель дозування варфарину для прогнозування стабільної підтримуючої дози в індійських пацієнтів.

  28544373   Генетичні маркери спадкової тромбофілії пов'язані із затримкою розвитку плода у населення середньої смуги Росії.

  30465841   Дослідження потенційних біомаркерів захворювань, пов’язаних із тромбозом, у населення турків-кіпріотів.

  31615384   Поліморфізм гемостатичного гена при гострому коронарному синдромі з необструктивним коронарним атеросклерозом.

  32684587   Асоціація між поліморфізмом R353Q (rs6046) у факторі VII з ішемічною хворобою серця.

Шизофренія - це генетично

Психоз, відомий як шизофренія, впливає на мислення, самовідчуття та сприйняття людини та...

Спадкова полінейропатія

Периферична нервова система страждає від різноманітних захворювань, відомих як спадкові...

Гени меланоми

Захворюваність на злоякісну меланому (ЗМ) різко зростає, що робить її однією з найагресивніших форм...

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка