Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs5361

Норма аллель: TT

Варіант rs5361 Ser128Arg у цьому гені, відомий як E-селектин, пов'язаний з декількома тромботичними порушеннями. Гомозиготні носії rs5361(CC) мають у 4 рази більший ризик рецидивуючої венозної тромбоемболії

Поліморфізм rs5361 пов'язаний із такими розділами:

Тромбоз


Дослідження та публікації:

  15726497   Вплив взаємодії генів із середовищем на розвиток імунних реакцій на 1-му році життя.

  16820586   Поліморфізм генів запалення та ризик післяопераційного інфаркту міокарда після кардіохірургічних втручань.

  17327408   Прогностичне значення поліморфізму імунних генів хазяїна у виживанні фолікулярної лімфоми.

  18513389   Недоступний через помилку сервера

  18633131   Поліморфізм імунних генів хазяїна в поєднанні з клінічними та демографічними факторами передбачає пізнє виживання пацієнтів з дифузною великоклітинною В-клітинною лімфомою в еру до ритуксимабу.

  19066394   Вплив хлорорганічних речовин, варіації генів імунітету та ризик неходжкінської лімфоми.

  19131662   Мета-аналіз поліморфізму гена-кандидата та ішемічного інсульту в 6 досліджуваних популяціях: асоціація лімфотоксину-альфа у пацієнтів без гіпертензії.

  19263529   Генетичні фактори ризику рецидивуючої венозної тромбоемболії: мультилокусний, популяційний, проспективний підхід.

  19330901   Асоціація 77 поліморфізмів у 52 генах-кандидатах із прогресуванням артеріального тиску та випадковою гіпертензією: дослідження здоров’я жіночого геному.

  19559392   Дослідження асоціації генів-кандидатів 77 поліморфізмів при мігрені.

  20622166   Комбінований ефект поліморфізму генів запалення та ризику ішемічного інсульту в проспективній когорті суб’єктів із діабетом 2 типу: дослідження Go-DARTS.

  20691427   Генетичні асоціації структурних мереж мозку при шизофренії: попереднє дослідження.

  21521525   Оцінка варіантів генів селектину при віковій дегенерації жовтої плями.

  21629188   Низькочастотні гаплотипи поліморфізмів E-селектину G2692A і C1901T забезпечують підвищений захист від ішемічної хвороби серця.

  21881522   Асоціація поліморфізмів ATP1B1, RGS5 і SELE з гіпертензією та артеріальним тиском у афроамериканців.

  22113576   Поліморфізм генів імунної функції та виживання неходжкінської лімфоми.

  22116284   Двоетапне генетичне дослідження кількісних попередників ішемічної хвороби серця в однорідній індійській популяції: виявлення асоціації «випадок-контроль» і підтвердження за допомогою тесту на передачу-нерівновагу.

  22388798   Генні панелі, які допомагають визначити підгрупи з високим і низьким ризиком ішемічної хвороби серця серед тих, хто рандомізовано отримував антигіпертензивне лікування: дослідження GenHAT.

  22589243   Асоціація поліморфізму гена E-селектину з ішемічним інсультом у китайській популяції Хань.

  23190470   Асоціація генотипів/гаплотипів SELE з рівнями sE-селектину у тайванських осіб: інтерактивний ефект рівня MMP9.

  23274712   Генетичні поліморфізми та ризик розвитку інфаркту міокарда у пацієнтів віком до 45 років.

  23533563   Нові фактори ризику передчасного оклюзійного захворювання периферичних артерій у пацієнтів без діабету: дослідження типу «випадок-контроль».

  23772946   Асоціація поліморфізму гена молекули клітинної адгезії з рецидивуючим афтозним стоматитом.

  25091233   Асоціація поліморфізму F11 rs2289252 з тромбозом глибоких вен і спорідненими фенотипами в популяції Латвії.

  25147926   Ген клітинної адгезії SELP асоціюється з ревматоїдним артритом і демонструє диференціальну алельну експресію.

  25294155   Комплексна оцінка ролі генетичної варіації у виживанні фолікулярної лімфоми.

  26791477   Вплив генів, пов’язаних із серцево-судинними захворюваннями, на реакцію артеріального тиску на лікування серед афроамериканців, які раніше не лікували гіпертонічну хворобу, у дослідженні GenHAT.

  27616475   Генні варіанти як фактори ризику гастрошизису.

  28339009   Ідентифікація EGFLAM, SPATC1L і RNASE13 як нових локусів сприйнятливості до аневризми аорти у японців за допомогою досліджень асоціації в масштабах екзома.

  30501958   Однонуклеотидні поліморфізми rs1805193, rs5361 і rs5355 в гені E-селектину (SEL-E) пов’язані з субклінічним атеросклерозом: мексиканське дослідження генетики атеросклеротичної хвороби (GEA).

  32241219   Асоціація поліморфізму гена rs5361 E-Selectin зі схильністю до ішемічного інсульту: систематичний огляд і мета-аналіз.

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка