Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs5522

Норма аллель: TT

Зміна гена функціонального мінералокортикоїдного рецептора (MR) впливає на реакцію пробудження кортизолу після дексаметазону.

Поліморфізм rs5522 пов'язаний із такими розділами:

21 гідроксилаза

Ген CYP21A2 кодує білок людини, стероїд 21-гідроксилазу....


Дослідження та публікації:

  16642433   Недоступний через помилку сервера

  18227835   Алелі субодиниці нікотинового рецептора альфа-5/альфа-3 підвищують ризик інтенсивного куріння.

  18468809   Чутливість до глюкокортикоїдів у пацієнтів з фіброміалгією: зниження експресії кортикостероїдних рецепторів і індукована глюкокортикоїдами лейцинова застібка.

  19325532   Асоціація поліморфізму гена мінералокортикоїдного рецептора з гіпертензією в іспанській популяції.

  19359258   Недоступний через помилку сервера

  19665310   Варіація гена функціонального мінералокортикоїдного рецептора (MR) впливає на реакцію пробудження кортизолу після дексаметазону.

  20528958   Вплив мінералокортикоїдного рецептора ISO/VAL генотипу (rs5522) і стресу на винагороду за навчання.

  20680430   Відсутність зв’язку між однонуклеотидними поліморфізмами в генах кортикоїдних рецепторів і частотою серцевих скорочень і реакцією кортизолу на стандартизований соціальний стрес-тест у підлітків: дослідження TRAILS.

  21095064   Гаплотипи гена мінералокортикоїдного рецептора людини (MR) модулюють експресію та трансактивацію MR: вплив на відповідь на стрес.

  21112363   Асоціація гаплотипів гена FKBP5 із завершеним самогубством у населення Японії.

  21917807   Генетична варіація рецептора кортикотропін-рилізинг-гормону типу 1 (CRHR1) і стрес взаємодіють, щоб впливати на навчання за винагороду.

  22584804   Роль функціонального поліморфізму гена мінералокортикоїдного рецептора в розмірах симптомів стійкого СДУГ.

  22719919   Системи глутаматної та синаптичної пластичності та поведінка при палінні: результати дослідження генетичної асоціації.

  23055001   Генетичні докази асоціації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової (HPA) осі з СДУГ і реакцією на лікування метилфенідатом.

  23543128   Функціональні SNP MR і GR можуть модулювати сприйнятливість до куріння тютюну.

  24059494   Вплив генетичних поліморфізмів NR3C2 на реакцію артеріального тиску на лікування еналаприлом.

  24166410   Генетична варіація осі HPA, кортизол і психоз при великій депресії.

  24497894   Концептуальна модель кластерної варіації психоневрологічних симптомів у жінок з раком молочної залози: перенесення медсестринського дослідження в персоналізовану медицину.

  24596569   Взаємодія генів і середовища та проміжні фенотипи: рання травма та депресія.

  25220664   Загальний поліморфізм мінералокортикоїдних рецепторів (I180V) взаємодіє з життєвими подіями щодо перфекціонізму при розладах харчової поведінки: пілотне дослідження.

  25583614   Генетичні варіації осі HPA, пубертатний статус і стать взаємодіють, щоб передбачити реакції мигдалеподібного тіла та гіпокампу на негативні емоційні обличчя у дітей шкільного віку.

  25686805   Гаплотипи мінералокортикоїдних рецепторів залежно від статі помірної схильності до депресії після поганого поводження в дитинстві.

  25741868   Стандарти та рекомендації щодо інтерпретації варіантів послідовності: спільна консенсусна рекомендація Американського коледжу медичної генетики та геноміки та Асоціації молекулярної патології.

  26049084   Асоціація поліморфізму мінералокортикоїдних рецепторів I180V з гіпертрофією лівого шлуночка при резистентній гіпертензії.

  26189450   Генетична модерація впливу стресу на кортиколімбічний контур.

  26228405   Гени кортикостероїдних рецепторів і зневага в дитинстві впливають на сприйнятливість до креку/кокаїнової залежності та відповідь на детоксикаційну терапію.

  26595470   Функціональний зв’язок мигдалеподібного тіла, генетичні варіації осі HPA та життєвий стрес у дітей та зв’язок із тривогою та регуляцією емоцій.

  26882083   Асоціації між однонуклеотидними поліморфізмами в генах, пов’язаних з кортикотропін-рилізинг-гормоном, і синдромом подразненого кишечника.

  26970338   Стрес і депресія: вирішальна роль мінералокортикоїдного рецептора.

  27528460   Вісь HPA при великій депресії: кортизол, клінічна симптоматика та генетичні варіації передбачають пізнання.

  27936434   Гаплотип мінералокортикоїдних рецепторів, естрадіол, прогестерон і обробка емоційної інформації.

  28334414   Асоціація гаплотипу в гені NR3C2, що кодує мінералокортикоїдний рецептор, з хронічною центральною серозною хоріоретинопатією.

  28364727   Генетичні варіації гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової осі та ранній стрес пом’якшують функцію мигдалини.

  28686058   Генетичні асоціації та взаємодії між генами NR3C1 (GR) і NR3C2 (MR) і агресивною поведінкою в популяції хань у центральному південному Китаї.

  29147678   Гаплотип, пов’язаний із посиленою експресією мінералокортикоїдного рецептора, сприяє спричиненому стресом переходу від «когнітивного» до «навчання за звичкою».

  29576985   Вплив алельних варіацій щодо рецепторів норадреналіну та мінералокортикоїдів на психопатичні риси: пілотне дослідження.

  30292562   Ген NR3C2 асоціюється зі схильністю до висотного набряку легенів у ханьців.

  30292651   Генетична варіація гена мінералокортикоїдного рецептора (MR, NR3C2) пов’язана з концептуальним ендофенотипом «CRF-гіпоактивності».

  30619769   Прогностичний вплив генетичного поліморфізму мінералокортикоїдного рецептора та коморбідності з гіпертензією при андрогендеприваційній терапії.

  32558353   Функціональні поліморфізми гена мінералокортикоїдного рецептора NR3C2 пов’язані зі зниженням пам’яті: результати довготривалого загального популяційного дослідження.

  32757697   Додаткові докази зв’язку варіантів GAL, GALR1 і NPY1R з опіоїдною залежністю.

  34569641   Генотип NR3C2 асоціюється з відповіддю на спіронолактон у пацієнтів з діастолічною серцевою недостатністю в дослідженні Aldo-DHF.

  35740293   Генетичний профіль поліморфізму глюкокортикоїдних (NR3C1) і мінералокортикоїдних (NR3C2) рецепторів перед початком терапії інгібіторами андрогенних рецепторів: дослідження пацієнта, у якого розвинувся токсичний міокардит після лікування ензалута

Набір транспортера серотоніну

У людей ген SLC6A4 кодує білок, який називають як...

Психоз, відомий як шизофренія, впливає на мислення,...

Мембранний білок, який називається транспортером...

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка