Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs1535

Норма аллель: AA

Поліморфізм FADS2 впливає на рівні поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6 у крові під час вагітності, при народженні та у віці 7 років.

Поліморфізм rs1535 пов'язаний із такими розділами:

Омега 3 генетика

Може здатися нерозумним, що речовини з назвами «жир» і...


Дослідження та публікації:

  19060910   Загальногеномний асоціативний аналіз метаболічних ознак у народженій когорті з популяції-засновника.

  19798445   Генетичні детермінанти концентрації циркулюючих сфінголіпідів у європейських популяціях.

  20694148   Загальногеномне дослідження метаболічного синдрому в індійських азіатських чоловіків.

  21347282   Загальногеномне дослідження асоціації ішемічної хвороби серця та її факторів ризику у 8090 афроамериканців: проект NHLBI CARe.

  21421807   Вплив 34 локусів ризику діабету 2 типу або гіперглікемії на підкласи ліпопротеїнів і їх склад у 6580 фінських чоловіків без діабету.

  21599946   Вплив генетичних варіантів FADS на метаболізм Ï6 поліненасичених жирних кислот у афроамериканців.

  21733300   Відмінності в рівнях арахідонової кислоти та варіантах гена десатурази жирних кислот (FADS) у афроамериканців і європейських американців з діабетом або метаболічним синдромом.

  21829377   Генетичні локуси, пов’язані з плазмовими фосфоліпідами n-3 жирними кислотами: мета-аналіз загальногеномних досліджень асоціацій від CHARGE Consortium.

  22073310   Асоціація генетичних локусів з ліпідами крові в китайській популяції.

  22194195   Рівні поліненасичених жирних кислот у крові під час вагітності, при народженні та в 7 років: їх асоціації з двома поширеними поліморфізмами FADS2.

  22629316   Мультиетнічний аналіз ліпід-асоційованих локусів: проект NHLBI CARe.

  22701466   Варіанти CPT1A, FADS1 та FADS2 пов’язані з вищими рівнями дельта-5 десатураз плазми та еритроцитів у ескімосів Аляски.

  22743310   Циркулююча та дієтична α-ліноленова кислота та частота застійної серцевої недостатності у літніх людей: дослідження серцево-судинного здоров’я.

  23636240   Генотип FADS і дієта є важливими детермінантами статусу DHA: перехресне дослідження у данських немовлят.

  23737301   Проспективне дослідження впливу грудного вигодовування та поліморфізму FADS2 на когнітивні функції та проблеми з гіперактивністю/увагою.

  24643342   Вплив на метаболічні маркери змінюється поліморфізмом PPARG2 і COX2 у немовлят, рандомізованих на риб’ячий жир.

  25080457   Однонуклеотидні поліморфізми FADS пов’язані з поведінковими результатами у дітей, і ефект варіюється між статями та залежить від генотипу PPAR.

  25884002   Дослідження зв’язку між лабораторними параметрами перед лікуванням і генетичними варіантами людини в групових протоколах клінічних випробувань СНІДу.

  26742060   Вплив DHA на розвиток і роботу мозку.

  26879377   Кластер генів FADS1-FADS2 створює ризик розвитку синдрому полікістозних яєчників.

  26891335   Ризик раку та виробництво ейкозаноїдів: взаємодія між захисним ефектом споживання довголанцюгових поліненасичених жирних кислот Омега-3 і генотипом.

  26950146   Вплив генотипу на статус EPA і DHA і реакцію на збільшення споживання.

  27188529   Позитивний відбір на регуляторному поліморфізмі інсерції-делеції у FADS2 впливає на очевидний ендогенний синтез арахідонової кислоти.

  27207650   Загальногеномне дослідження колоректального раку в латиноамериканців.

  28084440   Загальні варіанти ризику колоректального раку: оцінка зв’язку з віком початку раку.

  28162103   Дослідження зв’язків між раннім статусом DHA та десатуразою жирних кислот (FADS) SNP і результатами розвитку у дітей матерів із ожирінням.

  28506205   Аналіз шляху in silico та тканиноспецифічний cis-eQTL для варіантів ризику GWAS колоректального раку.

  28515069   Менделівська рандомізація показує статево-специфічні асоціації між генотипами, пов’язаними з довголанцюговими ПНЖК, і когнітивними показниками данських школярів.

  28598979   Зв’язок ваги матері з генетичними варіантами FADS і ELOVL і рівнями жирних кислот – подальше спостереження PREOBE.

  29847832   Концентрація ліпідів у сироватці крові та генетичні варіанти FADS у молодих студентів мексиканських коледжів: когортне дослідження UP-AMIGOS.

  30541029   Вплив модифікації поліморфізму FADS2 на зв’язок між грудним вигодовуванням та інтелектом: результати спільного мета-аналізу.

  31050749   Однонуклеотидні поліморфізми FADS і PPARG2 пов’язані з ліпідами плазми у немовлят віком 9 місяців.

  31532795   Генетичне профілювання поліморфізмів десатурази жирних кислот визначає пацієнтів, які можуть отримати користь від високих доз омега-3 жирних кислот у ремоделюванні серця після гострого інфаркту міокарда - Post-hoc аналіз за результатами рандоміз

  31991592   Загальногеномне асоціаційне дослідження поліненасичених жирних кислот Омега-3 і Омега-6 у сироватці крові: дослідницький аналіз статево-специфічних ефектів і модуляції дієти середземноморських суб’єктів із метаболічним синдромом.

  32093185   Генетичні варіанти FADS у Тайвані змінюють асоціацію споживання DHA та його пропорції в людському молоці.

  32713352   Чи змінює поліморфізм генів PPAR і APOE зв’язки між десатуразою жирних кислот (FADS), n-3 довголанцюговими ПНЖК і кардіометаболічними маркерами у 8-11-річних данських дітей?

  33193614   Роль генетично обумовлених глікемічних ознак у раку молочної залози: Менделівське рандомізаційне дослідження.

  33509958   Споживання n-3 поліненасичених жирних кислот у дитинстві, генотип FADS та випадкова астма.

  35906330   Кластерні варіанти FADS пов’язані з чутливістю до інсуліну у дітей і підлітків із надмірною вагою та ожирінням.

Набір транспортера серотоніну

У людей ген SLC6A4 кодує білок, який називають як...

Психоз, відомий як шизофренія, впливає на мислення,...

Мембранний білок, який називається транспортером...

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка