Завантажте DNA data файл тесту

23andMe, AncestryDNA, FamilyTreeDNA, MyHeritage

і отримайте розширений
персоналізований звіт
безкоштовно без реєстрації

Приймаються файли .txt, .csv, .zip, .csv.gz

Дані файлів не зберігаються на сервері

Інформація про SNP rs5569

RS5569

Норма аллель: GG

Поліморфізм гена-переносника норадреналіну (SLC6A2) пов'язаний з синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

Поліморфізм rs5569 пов'язаний із такими розділами:

СДУГ - це генетично

СДУГ, поведінковий розлад, який зазвичай починається в дитинстві, характеризується короткочасною...


Дослідження та публікації:

  17917281   Відсутність асоціації поліморфізму G1287A в гені транспортера норадреналіну та сприйнятливості до великого депресивного розладу в японському населенні.

  18779921   Комбінований ефект гена транспортера норадреналіну та негативних життєвих подій у великій депресії населення Китаю Хань.

  18821566   SNP у гені рецептора дофаміну D2 (DRD2) і гені транспортера норадреналіну (NET) пов’язані з фенотипами безперервного виконання завдання (CPT) у дітей із СДУГ та їхніх родин.

  18937309   Статево-диморфічні ефекти чотирьох генів (COMT, SLC6A2, MAOA, SLC6A4) у генетичних асоціаціях СДУГ: попереднє дослідження.

  19693267   Фінансове та психологічне ставлення до ризику, пов’язане з двома однонуклеотидними поліморфізмами в гені нікотинового рецептора (CHRNA4).

  19698724   Нові та функціональні варіанти білка транспортера норадреналіну, ідентифіковані при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності.

  19727679   Ще один доказ зв’язку між реакцією на амфетамін і варіантами гена SLC6A2.

  20863575   Відсутність зв’язку між реакцією OROS-метилфенідату та поліморфізму транспортера норадреналіну (SLC6A2) при корейському СДУГ.

  21172166   Фармакогенетика антидепресантної реакції

  21368917   Епістаз між поліморфізмом нейрохімічних генів і ризиком СДУГ.

  21527290   Психопатологічні аспекти поліморфізму дофамінергічних генів у підлітковому та молодому віці.

  21687501   Фармакогенетика антидепресантів.

  21992066   Проблеми в асоціації згадок про однонуклеотидний поліморфізм людини з унікальними ідентифікаторами бази даних.

  22105624   Генетика синдрому дефіциту уваги/гіперактивності у дорослих, огляд.

  22591463   Можливий вплив поліморфізму транспортера норадреналіну на індуковані метилфенідатом зміни нейропсихологічної функції при синдромі дефіциту уваги та гіперактивності.

  22727709   Оцінка генетичних моделей відповіді в рандомізованому клінічному дослідженні дулоксетину при великому депресивному розладі.

  23185385   Комплексний аналіз фенотипу/генотипу гена транспортера норадреналіну (SLC6A2) при СДУГ: зв’язок з курінням матері під час вагітності.

  23442739   Симптоми психомоторної депресії можуть по-різному реагувати на венлафаксин.

  23648227   Асоціація між великим депресивним розладом і поліморфізмом транспортера норадреналіну T-182C і G1287A: мета-аналіз.

  23733030   Фармакогенетика при великій депресії: комплексний мета-аналіз.

  24319431   Механізми резистентності до антидепресантів.

  24881125   Від фармакогенетики до фармакогеноміки: шлях до персоналізації лікування антидепресантами.

  25912538   Вплив постійного емоційного впливу від жорстокого поводження з дітьми та генетичної варіації транспортера норадреналіну на ефективність антидепресантів при великій депресії: пілотне дослідження.

  26746237   Синдром дефіциту уваги з гіперактивністю: дослідження генетичної асоціації в когорті іспанських дітей.

  27521242   Поліморфізм TPH-2 взаємодіє зі стресом у ранньому віці, щоб вплинути на реакцію на лікування антидепресантами.

  29230023   Фармакогенетичні предиктори ефективності метилфенідату при СДУГ у дітей.

  29374517   Аналіз асоціації поліморфізму транспортера норадреналіну та відповіді на метилфенідат у пацієнтів із СДУГ.

  29431473   Генетична асоціація поліморфізму гена переносника норадреналіну G1287A з ризиком шизофренії: дослідження типу «випадок-контроль» і мета-аналіз.

  29576985   Вплив алельних варіацій щодо рецепторів норадреналіну та мінералокортикоїдів на психопатичні риси: пілотне дослідження.

  30093869   Біологічні предиктори відповіді на клозапін: систематичний огляд.

  31377977   Асоціація поліморфізму генів ендотеліальної синтази оксиду азоту (eNOS) і транспортера норадреналіну (NET) із цукровим діабетом 2 типу.

  32797194   Генетичні варіації та припливи: систематичний огляд.

  33340618   Асоціація між генетичними варіантами гена транспортера норадреналіну (SLC6A2) і біполярним розладом I.

  33458869   Вплив транспортерів дофаміну, норадреналіну та серотоніну на фармакогенетику атреморину при хворобі Паркінсона.

  34797323   Поліморфізм норадренергічних генів і відповідь на метилфенідат у дітей з СДУГ: систематичний огляд і мета-аналіз.

  26832728   Генотипування однонуклеотидних поліморфізмів, пов'язаних із синдромом дефіциту уваги та гіперактивності.

  17630229   Поліморфізми транспортерів норадреналіну T-182C та G1287A не пов'язані з алкогольною залежністю та її клінічними підгрупами.

  17994190   Варіанти генів транспортера норадреналіну та катехоламін-O-метилтрансферази та симптоми синдрому дефіциту уваги/гіперактивності у дорослих

  18081710   Багатомірний перестановний аналіз пов'язує множинні поліморфізми з субфенотипами великої депресії.

  18180394   Генетичні варіації в межах адренергічних шляхів визначають in vivo ефекти пресинаптичної стимуляції у людей

  20008943   Асоціація поліморфізмів FKBP5 із суїцидальними подіями у дослідженні «Лікування резистентної депресії у підлітків» (TORDIA).

  24655776   Зв'язок між поліморфізмом гена переносника норадреналіну (SLC6A2) та самогубством у пацієнтів із великим депресивним розладом.

  29703117   Зв'язок між поліморфізмом T-182C, G1287A у гені NET та суїцидальністю при великому депресивному розладі у китайських пацієнтів.

  30292339   Мета-аналіз зв'язку між поліморфізмами генів-переносників норадреналіну rs2242446, rs5569 та ризиком великого депресивного розладу.

  32459709   Зв'язок між поліморфізмом транспортера норадреналіну G1287A та великим депресивним розладом, відповіддю на антидепресанти: метааналіз.

Гени епілепсії

Якщо судоми викликані відомим або передбачуваним генетичним дефектом або проблемою, пов’язаною з...

Гени куріння

Щорічно куріння стає причиною смерті п’яти мільйонів людей у ​​всьому світі та підвищує ймовірність...

Лейкемія це генетично

Гострий мієлоїдний лейкоз (ГМЛ) — це різноманітний рак, який переважно вражає людей віком від 60...

en
|
de
|
fr
|
es
|
it
|
ua
|
ru

Підтримка